การเสวนาบรรยาย และการให้คำปรึกษา

นิสิตคณะทันตะฯ มน.เข้าขอคำปรึกษาธุรกิจกับสถานบ่มเพาะฯ

นิสิตคณะทันตะฯ มน.เข้าขอคำปรึกษาธุรกิจกับสถานบ่มเพาะฯ

กิจกรรม : นิสิตคณะทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าขอคำปรึกษาทางด้านการเขียนแผนธุรกิจและการตลาดโดยมีดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิสาหกิจ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้คำปรึกษา

สถานที่ : ห้องประชุม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร