ข่าวกิจกรรม NUBIC

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ม.นเรศวร จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อทำการค้าชายแดน

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ม.นเรศวร จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อทำการค้าชายแดน

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ร่วมกับ บสย.พิษณุโลก จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดการค้าและการท่องเที่ยวเขตชายแดน ณ ห้อง Main confereace ชั้น 1 อาคาร CITCOM ม.นเรศวร