ข่าวกิจกรรม NUBIC

ม.นเรศวร ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและ บสย. ผลักดันผู้ประกอบการตลาดการค้าชายแดน

ม.นเรศวร ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและ บสย. ผลักดันผู้ประกอบการตลาดการค้าชายแดน

“ม.นเรศวร ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและ บสย. ผลักดันผู้ประกอบการตลาดการค้าชายแดน”

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) ร่วมกันจัดกิจกรรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในเขตชายแดนไทยพม่า ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเซนราทาแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท และจัดแสดงพร้อมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของสถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ม.นเรศวรและเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมแม่สอดซิตี้ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน   21 ราย จาก 17 ธุรกิจ และมีนักธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก